Workshoppen

Betonlaboratoriet tredje workshop har fået titlen og temaet Steder. Fra d.24.9. til d.6.10.2012 vil 10 internationalt anerkendte kunstnere bo og arbejde på Samsø. De skal i dialog med fagfolk fra betonindustrien og lokalbefolkningen skabe nye kunstværker i beton, som skal tilføres Samsøs allerede eksisterende skulptursamling på Betonruten.

Workshoppen påpeger gennem den kunstneriske bearbejdelse nye og overraskende muligheder i anvendelse af cement/beton, et materiale primært kendt fra byggeindustrien. Betonlaboratoriet arbejder på at skabe samarbejdsrelationer mellem danske og internationale kunstnere, udvikle nye arbejdsformer og fremme Samsø som et kulturelt, innovativt sted. Kunstnerne bliver udfordret til at arbejde med et for dem ukendt, sjældent anvendt kunstnerisk materiale og dermed udvikle ikke blot nyskabende værker, men også skubbe til deres eget udviklingspotentiale.

Betonlaboratoriets workshop 2012 har fået titlen og temaet Steder for at signalere de mange muligheder, som skabes, når en række kunstnere går i dialog med sig selv og hinanden i mødet med lokalbefolkning, natur og kulturarv. Kunstnerne, som deltager i workshoppen, vil blive udfordret til at arbejde med udgangspunkt i et specifikt sted på Samsø. Det vil sige, at de skal skabe en skulptur, som passer ind i et bestemt stykke af Samsøs natur, og som samtidig relaterer sig til begrebet sted. Steder er rum, hvor mennesker mødes, hvor kulturinteraktion foregår, hvor nye ting opstår, og hvor gensidig forståelse og integration skabes. Steder danner den fysiske ramme for interaktion med omgivelserne, med hinanden, med kunsten og med naturen. Stederne er desuden tænkt som en form for landemærker på Samsø.

Til udvælgelsen af Stederne vil Betonlaboratoriet inddrage lokalbefolkningen og opsøge særlige historiske steder eller steder med en tilknyttet myte eller anekdote. Bl.a. vil Samsøs befolkning via lokale medier blive opfordret til at bidrage med forslag til steder, myter og historier som inspiration for kunstnerne. Disse historier skal siden indgå i den efterfølgende formidling af Betonruten og i den dertilhørende bog om værkerne. Betonruten er en rute, hvor besøgende ved hjælp af et kort føres gennem Samsøs natur. Udover markering af stederne vil den nye udgave af kortet fortælle om stederne, kunstnerne og værkerne.

Det særlige ved Betonrutens skulptursamling er, at den sprænger de traditionelle rammer for udstilling af kunstsamlinger, der normalt ses på museer. I stedet for lukkede rum udgør naturen på Samsø udstillingsrummet for denne eksperimenterende samling. Et udstillingsrum, der henvender sig til alle, og som er gratis at gøre brug af. Med værkerne fra workshoppen 2012 vil betonrutens nye og tidligere værker fra de tidligere workshops i 2004 og 2007 blive bundet sammen og udviklet til en på alle måder flot og bemærkelsesværdig kultur/natur oplevelse.

Som noget nyt planlægger vi i sommerperioden at arrangere guidede ture, hvor historierne om de stedspecifikke værker bliver fortalt. Dette gøres ved hjælp af oprettelse af en gruppe af frivillige, Betonlaboratoriets venner.

Betonlaboratoriet støttes af LAG, Region Midtjylland, Købmand Herman Sallings Fond, 3F-Århus, Hi-Con, Dalton, Ålborg Portland samt flere private firmaer fra Samsø

Ide gruppen og Foreningen Betonlaboratioriet

Gruppen bag idéen til workshoppen består af billedkunstnerne Finn Have, Steen Rasmussen og Rie Toft.
Idegruppen bag projektet har oprettet en forening ” Foreningen Betonlaboratoriet – Sælvigbugten – Samsø” og bestyrelsen består af:
Formand: Rie Toft (Billedkunstner)
Næstformand: Bjørn Sørensen (Sælvig Cementfabrik)
Jytte Gottlieb Turistchef Brande
Steen Rasmussen (Billedkunstner)
Finn Have (Billedkunstner)
Carsten Bruun,  Kommunalbestyrels medlem i Samsø kommune
Lars Jensen ( Samsø Feriehusudlejning)
Hans Bruun Nissen, I-Con
Mette Løkke, Erhvervs- og turistchef på Samsø

Foreningen har til formål at:

1. Udforske materialet beton i en kunstnerisk sammenhæng.
2. At skabe dialog professionelle kunstnere imellem.
3. At profilere Samsø som en kulturel perle.

For de deltagende kunstnere er værdien af betonlaboratoriets workshop:

- at få kendskab til et nyt materiale og afsøge de muligheder der ligger i dette
- at skabe et internationalt netværk for kunstnere over hele verden,
- at skabe dialog kunstnerne imellem
- at skabe dialog kunstnerne og erhvervslivet imellem
- at skabe en dialog og samarbejde mellem kunstnerne og det lokale miljø
- at give kunstnerne mulighed for at teste deres talent internationalt og for at give dem
mulighed for at vise deres værker udenfor deres eget land.
- at sætte fokus på Samsøs image som en kunstner- og cykelø ved evt. at udbygge en cykelrute med en ekstra dimension ved at lave den til en skulptur rute

Rammerne

De fysiske rammer for selve workshoppen er “Sælvigbugtens Cementvarefabrik” som ligger smukt placeret på stranden midt i Sælvigbugten på Samsøs vestkyst. Fabrikken har igennem tiden produceret bl.a. mursten og tagsten, hvilket byggeriet på Samsø, når man kører en tur rundt på øen, stadig vidner om.

I dag kan fabrikken ikke konkurrere med de store fabrikker som producere byggematerialer og den lille produktion, som stadig er i gang, begrænser sig til f.eks. mindre specialopgaver, betonrør, fliser og kloakdæksler.

Da fabrikken stadig er i gang og rummer alle maskinerne og faciliteterne og muligheder, vil den være den perfekte ramme om et betonlaboratorium, hvor kunstnere, som har en anden tilgang til materialet, kan udforske dets muligheder og måske i samarbejde med fabrikken udvikle et eller flere produkter, som ville kunne sættes i produktion.

Udover Cementfabrikken vil også Vadstrup1771 være rammen opholdet. Der vil i galleriet blive vist en udstilling, som præsenterer de enkelte kunstnere. Der vil være debataftener og andre arrangementer og Vadstrup1771 vil være rammen om kunstnernes ophold med overnatning og forplejning.

Formålet er med Samsø som base:

- at Samsø via projektet profileres med hensyn til kunst og kultur.

- at anvende det internationale forum af kunstnere til at skabe opmærksomhed omkring Samsø, dels under selve workshoppen, hvor det er muligt, et par timer om dagen at følge den kunstneriske proces, dels ved efterfølgende at skabe en Skulpturpark eller en kunstrute (en cykelrute rundt på øen).

- at workshoppen rummer muligheden for gennem den kunstneriske bearbejdelse at vise nye muligheder i anvendelse af cement/beton, herigennem kan man håbe at åbne op for nye ideer til anderledes bearbejdelse og på denne måde skabe muligheder /visioner til niche produktioner, ved at lave smalle løsninger af elementer til byggerier. Det være sig kunstnerisk bearbejdede færdigelementer eller elementer på bestilling med løsninger af kunstnere efter kundens valg. Ved at raffinere produktet giver man det en værdi, der kan opveje de transportomkostninger, der er forbundet ved at befinde sig på en ø.

Resultat

Workshoppen vil slutte med en udstilling af alle værkerne, som er skabt i løbet af de 14 dage på fabrikken.
Fabrikken vil være rammen om udstillingen, – ligesom den også vil være åben for offentligheden et par timer dagligt under selve workshoppen.

“Betonruten”

Kunsterne skal for at deltage donerer et eller to værker, som er skabt under workshoppen, til øen.

Idéen med dette er at lave en skulpturpark eller en skulpturrute på Samsø, en turistattraktion. Ruten etableres af arbejdsgruppen i samarbejde med Samsø Kommune, Samsø Udviklingssekretariat og Samsø Turistforening. Det er idéen at etablere den i forbindelse med cykelruter. Der vil således også blive udarbejdet foldere som fortæller om placering af kunstværkerne og de kunstneriske overvejelser bag. “Cykelruten / betonruten” vil blive en del af “Kunst i Midten” (Kunst i Region Midt) og markedsføres med denne.